No274灰丝美腿高跟丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No274灰丝美腿高跟丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

 使不知左右,则不明升降之理;不知上下,则不明清浊之宜;不知先后,则不知缓急之用,安望能治,治而能久哉? 若其微大而为肝痹,为阴缩,为咳引小腹,皆以火在阴分也。

盖宗气积于膻中,化于水谷,而出于胃也。神藏五,以肝藏魂,心藏神,肺藏魄,脾藏意,肾藏志也。

若其微缓,肾气亦亏,肾亏则命门气衰,下焦不化,下不化则复而上出,故病为洞而食入还出也。 或捣汁,于砂锅属性武火熬成膏服。

又有饴糖之甘缓以杀姜椒之辛燥。太阴根起于隐白,名曰“阴中之阴”。

但桃仁、红花虽云活血,恐其破血耳。行则善高举足者,因其血多,盖四肢皆禀气于胃,足受血而能步也。

其支者,自劳宫别行名指端,而接乎手少阳经也。踵,即足跟之突出者,跟,即踵上之硬筋处也,乃仆参、申脉之分。

Leave a Reply