Vol032甜美女神杨晨晨sugar长滩旅拍写真58P杨晨晨星乐园

Vol032甜美女神杨晨晨sugar长滩旅拍写真58P杨晨晨星乐园

汗闭于外,则热郁于内,故齿干。阳生阴长,言阳中之阴阳也。

故以应天之阴阳也。厥阴根起于大敦,阴之绝阳,名曰“阴之绝阴”。

当其玄酒味淡,人谁嗜以为浆,以致经满络虚、肝浮胆横耶?胃为五脏六腑之海,其清气上注于肺,肺气从太阴而行之。

然营气、卫气,无非资藉于宗气,故宗气盛则荣卫和,宗气衰则营卫弱矣。 关格者,不得尽期而死也。

羌活秦艽槟榔大腹皮茯苓皮椒目木通泽泻赤小豆商陆等分疏凿饮,名色甚佳,用药亦较舟车丸已轻一等,然吾见服商陆者,必然大泻,胸腹骤宽,不超时而复胀,万无生理。阳杀阴藏,言阴中之阴阳也。

邪客大络则左注右,右注左,其气无常处,故当缪刺之。其内行者,由阴器宗筋之间,并阳明、少阴之筋而上着于脊。

Leave a Reply